4 . Kinh nghiệm cấu hình Auto khi đánh lộn ! ( AE nên tham khảo để có 1 chiếc xe Thiết Giáp )

5 . Cách Làm Màn Hình Đen game Võ Lâm  ( giúp kéo xe đỡ bị lag )

6 . Phim tham khảo về khoảng cách 512 ( AE xem và tham khảo : khoảng cách dame sẵn , vị trí đứng , tại sao giặc lao lên tự chết )

7 . Tổng hợp các Exp từ Hoạt Động Game

8 .Tổng hợp các nhiệm vụ Bắc Đẩu tìm người
 
9 . Hướng dẫn nạp Zing Xu online

 

Tóm Tắt Chức Năng Xung Huyệt : Tại Đây  

Tóm Tắt Chức Năng Đông Trùng Thảo ( Trùng Sinh sai ) : Tại Đây

 

--- Chương Trình Hỗ Trợ ---- 

Vietkey :