4 . Kinh nghiệm cấu hình Auto khi đánh lộn ! ( AE nên tham khảo để có 1 chiếc xe Thiết Giáp )

5 . Cách Làm Màn Hình Đen game Võ Lâm  ( giúp kéo xe đỡ bị lag )

6 . Phim tham khảo về khoảng cách 512 ( AE xem và tham khảo : khoảng cách dame sẵn , vị trí đứng , tại sao giặc lao lên tự chết )

7 . Hướng Dẫn Chiến Trường Thương Lang

8 . Hướng Dẫn Tính Năng : Tuyệt Thế Phi Phong ( ép đá vào Phi Phong )

--- Tool hỗ trợ game --- 

1 - Vietkey 2007

link 1 : http://w6.mien-phi.com/Data/Soft/2010/07/02/VKey07_Setup.exe 

link 2 : http://w2.mien-phi.com/Data/Soft/2010/07/02/Vietkey_2007.zip

2 - Secs

link 1 : http://www.acapsoft.com/prog/secs.zip

3 - Teamviewer

link 1 : http://downloadap1.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_vi.exe

link 2 : http://downloadap2.teamviewer.com/download/TeamViewerPortable.zip